cover.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

1  

 

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1229貞慧老師分享_161229_0001.jpg

 

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2358452.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

早安,大家。願你我都不是活在恐懼與強求裡,而是活在微笑裡。

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

IMAG3449.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

51.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

89.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

有位朋友詢問關於過年的英文繪本,

分享下面五本我看過也真心覺得不錯的繪本給大家。

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

85.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

102.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

61.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

100.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

51.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

51.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

51.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

51.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

51.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

31.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

51.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

50.jpg

 

文章標籤

jhlee0203 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()